تبلیغات
SeaTrade & Transport - کارشناسی ارشد رشته دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی

کارشناسی ارشد رشته دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی

تعریف و هدف

دوره کارشناسی ارشد دریانوردی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمانها و ارگانهای دریائی اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری در شاخه های مختلف علوم دریائی تدوین گردیده است. بطور دقیق هدفهای برنامه کارشناسی ارشد دریانوردی عبارت است از:

- آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان و ارگانهای دریائی و ارکان حمل و نقل دریائی بین المللی

- افزایش مهارت و توانائی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع متغیر حمل و نقل دریائی، تکنولوژی دریائی، روند رشد بنادر و کشتیرانی و تطبیق ارگانهای سازمانهای مربوط با شرایط جدید.

- ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای

- تقویت بنیه پژوهشگری و تحقیقاتی دانشجویان و هدایت آنان به سوی پژوهش و تحقیقات

طراحی دوره و شکل نظام

ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد طبق آئین نامه های مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.

شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد دریانوردی :

-    داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های دریایی
( مهندسی دریا - عرشه: مهندسی کشتی- موتور: مدیریت و کمیسر دریائی: مدیریت و بازرگانی دریائی) از موسسات آموزش کشور با کشورهای دیگر که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

-   گذراندن دروس کمبود (حداکثر 30 واحد) به تشخیص گروه آموزشی مربوطه

-   عدم اشتغال به تحصیل در موسسات آموزش عالی دیگر

-   موفقیت در آزمون ورودی

 برنامه و طول دوره

برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته دریانوردی 32 واحد به شرح ذیل می باشد:
                     

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دروس اصلی

18 واحد

2

دروس تخصصی هر گرایش

10 واحد

3

پایان نامه

4 واحد

4

جمع کل

32 واحد


نقش و توانایی

-   فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد دریانوردی با اطلاعات وسیعی که در زمینه های مختلف علوم دریائی، حمل و نقل دریائی، اقتصاد بندر و کشتیرانی، تکنولوژی صنایع دریائی و.... کسب می نمایند، به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمانها و ارگانهای دریائی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند.

-   انتظار می رود که این فارغ التحصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوح بالای سازمانها عهده دار شوند.

-  فارغ التحصیلان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروزه در سازمانها و ارگانهای دریائی از اهمیت زیادی برخوردار است همکاری نمایند.

ضرورت و اهمیت

-    اداره سازمانها و ارگانهای دریائی با ابعاد مختلف که بدون بهره گیری از دانش مدیریت و دسترسی به اطلاعاتی که در امر تصمیم گیری لازم است امکان پذیر نیست. لذا این وظیفه دانشگاههاست که اولاً مدیران آینده این سازمانها را برای قبول مسئولیت در سطوح مختلف مدیریت آموزش دهند. ثانیاً محققین و پژوهشگرانی را تربیت کنند که بتوانند مسائل و مشکلات کلیه سازمانها و ارگانهای دریائی (اعم از بندری و کشتیرانی) بین المللی و جمهوری اسلامی ایران را بخوبی بشناسند و برای حل آنان راه حلهای صحیح و منطقی پیدا کنند.

-    وجود دوره کارشناسی ارشد دریانوردی در دانشگاههای ایران انگیزه اعزام دانشجویان به خارج از کشور در این رشته را کاهش داده و موجب می گردد که دانشجویان این رشته در حین تحصیل با مسائل خاص دریائی کشورمان بخوبی آشنا شوند و تحقیقات و تتبعات خود را در رابطه با این مسائل انجام دهند و برای رفع نارسائیهای موجود دریایی کشورمان چاره اندیشی نمایند. اساتید متعهد نیز متقابلاً در مسائل جاری دریائی کشورمان تفکر نمایند و افکار و اندیشه ها و شیوه های جدید مدیریت دریائی را مطرح سازند و به تالیف و ترجمه کتابهای مفید در زمینه های مختلف دریائی اقدام نمایند.

-    بدیهی است که در صورت عدم افتتاح دوره کارشناسی ارشد دریانوردی باب این گونه تحقیقات و مطالعات هرگز مفتوح نخواهد گردید.

-     مهمترین ضرورت تشکیل دوره کارشناسی ارشد دریانوردی نیل به خودکفایی علمی در زمینه های مختلف مدیریت و رهایی از وابستگی و سلطه فرهنگی است.
SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است